Tokom proizvodnja i prerada poliuretanske pene kompanija EUROFOAM Hungary Kft. se obavezala da poštuje zakonske i druge uslove zaštite životne sredine, kako bi se sprečilo zagađenje, a kontinuirano sprovodi u cilju poboljšanja očuvanju životne sredine.

  Za ovu svrhu:

  Kao deo našeg sistema upravljanja razvili smo i rade sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa standardom MSZ EN ISO 14001: 2005.

  Posebnu pažnju na pažljivom rukovanju opasnim materijama koje koristimo, kao i za tretman industrijskog i opasnog otpada koji izazivaju značajan uticaj na životnu sredinu, i nastojanje  da smanje opterećenje životne sredine što je više moguće.

  Mi blisko sarađujujemo sa vlastima, relevantnim lokalnim samoupravama, našim kupcima i dobavljačima.

  Mi stalno pratimo naše usklađenosti u oblasti životne sredine, zakonskim i drugim propisima.

  Trudimo se da se usvoje i implementiraju ekološki proizvodne tehnologije.

  Tokom planiranja novih investicionih projekata i tehnološkog razvoja posmatramo sve značajne faktore životne sredine.

  Naš cilj je da zaposlimo  prirodne resurse samo u meri u kojoj strogo potrebno. Za tu svrhu smo razvili  rešenja koja smanjuju korišćenje prirodnih resursa i osiguravaju  recikliranje.

  Upravljanje Eurofoam Hungari Kft. izjavljuje da obavlja svoje aktivnosti u skladu sa politikom životne sredine i da to očekuje od svih zaposlenih.