Blokovi

Tokom livenja poliuretanske pene (sunđera), dužina dugog bloka iznosi 50 metara, 2 metra širine i u proseku visine 1,1 metar.

Standardne table

Mi proizvodimo standardne table rezanjem, zavisno od tipa sunđera koriste se odgovarajuće mašine za rezanje. Maksimalna dužina standardne table je 2000×2000 mm, a debljina može da bude od 2mm.

Piling rolovanje

Rezanje pored standardne table može da bude i u kontinuitetu, tačnije u formi urolovanog sunđera. Ove table su 2 metra širine i debljine koja može da bude od 1,6 mm do 15 mm.

CNC rezanje

Sa našim CNC mašinama mi možemo da proizvedemo penu koja je rezana u 2 dimenzionalnom obliku. Za dizajn proizvoda potreban nam je crtež ili skica na osnovu koje naši dizajneri mogu da uobliče traženi oblik i proizvedu krajnji proizvod.

Specijalni komfor

Rezanje sa kosinama, oblikovanje ivica, glodanje.

Sa ovim operacijama 2 dimenzionalni elementi mogu da se dodatno obrađuju ivice i vrši dodatno oblikovanje sa kojim ti elementi mogu da dobiju i 3 dimenzionalni oblik.

Specijalni komfor

Rezanje oblika (die cutting)

Male veličine i unutarnji oblici se pripremaju sa rezanjem oblika. Pomoću ove tehnike moguće je rezati oblike sa samoljepljivom površinom na takav način gde nosač papira nije izrezan, već se koristi samo materijal.