Audiotec – drugi specijalni materijali

  Eurofoam AudioTec predstavlja oblast tehničkih pena koje su specijalizovane za apsorpciju zvuka i izolaciju. Glavna upotreba ovih pena je u oblasti građevinarstva, automobilskoj industriji, elektrotehničkoj industriji…
  Zavisno od upotrebe naše pene podelili smo u nekoliko grupa:

  Drugi specijalni materijali

  S 293

  S 293

  Površina:  siva tkanina od poliestera
  Materijal: poliuretanska pena otvorene ćelijske strukture
  Funkcija: apsorpcija i estetski izgled
  Aplikacije: uključuju proizvodnju transportne opreme i kabina

  Standardi za sagorevanje:

  FMVSS 302* (DIN 75200)
  * mera unutrašnjeg sagorevanja

  Tip peneVeličina table (mm)Stopa apsorpcije izražena u procentima -DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) ispod
  125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz
  S293-0051300×53,03,04,08,015,049,0

  S 430

  S 430

  Površina: perforirana aluminijskom folijom
  Materijal: sabijena staklena vuna
  Funkcija: zaštita protiv vreline i zvučna apsorpcija
  Aplikacije: transportna oprema i mašinerija kao i druge oblasti gde se pojavljuje visoka temperature

  Standardi za sagorevanje:

  FMVSS 302* (DIN 75200)
  * mera unutrašnjeg sagorevanja

  Tip peneVeličina table (mm)Stopa apsorpcije izražena u procentima -DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) ispod
  125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz
  S430-003 SK1600x1000x30,42,35,517,039,780,6
  S430-007 SK1600x1000x72,13,39,029,064,476,9
  S430-012 SK1600x1000x126,79,322,240,458,261,2

  S 436

  S 436

  Površina: prevučena aluminijumom
  Materijal: silicijum vlaknasti materijali
  Funkcija: izolacija ekstremne toplote do 750° C
  Aplikacije: turbo sejalica, izduvni gasovi, delovi bloka motora, kod pojava visoke temperature

  Standardi za sagorevanje:

  FMVSS 302 – DIN 75200

  Tip peneVeličina table (mm)
  S436-0121500x1000x12

  S 752

  S 752

  Površina: termo oblikovani (presovani)
  Materijal: poliuretanska pena otvorene ćelijske strukture
  Funkcija: apsorpcija buke
  Aplikacije: mašinerija, transport, kompresovane ivice, svuda gde se  pojavljuje visoka temperatura

  Standardi za sagorevanje:

  FMVSS 302* (DIN 75200)
  EG 95/28
  * mera unutrašnjeg sagorevanja

  S 792

  S 792

  Površina: glatka površina zatvorenih pora
  Materijal: PE pena
  Funkcija: topla / hladna izolacija, svuda gde se  pojavljuje visoka temperatura

  Standardi za sagorevanje:

  FMVSS 302* (DIN 75200)
  ÖNORM B 3800 – B1, Q1
  * mera unutrašnjeg sagorevanja

  Tip peneVeličina table (mm)
  S792-0101500x1000x10

  S 801

  S 801

  Površina: postavljena crna koža
  Materijal: poliuretanska pena otvorene ćelijske strukture
  Funkcija: apsorpcija i estetski izgled
  Aplikacije:  uključuju proizvodnju transportne opreme i kabina, vlažno – čiste površine

  Standardi za sagorevanje:

  FMVSS 302* (DIN 75200)
  * mera unutrašnjeg sagorevanja

  Tip peneVeličina table (mm)Stopa apsorpcije izražena u procentima -DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) ispod
  125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz
  S801-0101400x1000x101,96,420,365,430,316,3