Sa našim CNC mašinama mi možemo da proizvedemo penu koja je rezana u 2 dimenzionalnom obliku. Za dizajn proizvoda potreban nam je crtež ili skica na osnovu koje naši dizajneri mogu da uobliče traženi oblik i proizvedu krajnji proizvod.