Tokom livenja poliuretanske pene (sunđera), dužina dugog bloka iznosi 50 metara, 2 metra širine i u proseku visine 1,1 metar.

    Ovi dugi blokovi se režu u kratke blokove koji su u proseku od 0,7 metara do 3 metra dužine, tako da se vodi računa o smanjenju otpada prilikom proizvodnje.

    Ovi kratki blokovi se najčešće nude manjim rezaonama za dalju obradu.

    Daljnja obrada podrazumeva proizvodnju standardnih tabli, rolni, CNC oblika, i drugih specijalnih proizvoda koji su detaljnije opisani u paragrafu.