Audiotec

    Eurofoam AudioTec predstavlja oblast tehničkih pena koje su specijalizovane za apsorpciju zvuka i izolaciju.

    Glavna upotreba ovih pena je u oblasti građevinarstva, automobilskoj industriji, elektrotehničkoj industriji…

    Zavisno od upotrebe naše pene podelili smo u nekoliko grupa: